Voorwaarden

OFFERTEVOORWAARDEN

Indien tijdens het werk onvoorziene kosten blijken, worden deze stilzwijgend door de klant goedgekeurd, indien deze niet méér dan 50 € bedragen. Indien de extra kosten méér zouden bedragen wordt een bijkomend akkoord gevraagd. Indien niet akkoord gegaan wordt met de bijkomende kost wordt standaard 30 € bestekkosten aangerekend, wordt de herstelling stopgezet en wordt het uurwerk volledig gemonteerd en gereinigd teruggegeven.

GARANTIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

De garantieperiode is als volgt bepaald: 24 maanden voor de merken Tissot, Hamilton, Balmain, Certina en Calvin Klein; 12 maanden voor Rado en 6 maand voor andere herstellingen.

Ik bied garantie op het gepresteerde werk en de vervangen onderdelen. De garantie dekt nooit normale slijtage van het uurwerk, beschadiging van de horlogekast of kroon, krassen op het glas of glasbreuk, noch andere schade veroorzaakt door nalatigheid, verwaarlozing of val. De garantie vervalt bij opening van het uurwerk en/of door tussenkomst door een andere horlogemaker. Zijn verder uitgesloten van garantie: gebroken opwindveer en gebroken opwindstift, tenzij deze vervangen werden. Voor mechanische uurwerken geven afwijkingen van méér dan 25% van de bij ophaling op het testrapport vermelde waarden recht op herstelling binnen de garantie. De waterdichtheid is enkel gegarandeerd tot een druk en tijdsduur zoals vermeld op het testrapport. Ingeval de waterdichtheid niet op het uurwerk vemeld staat en/of niet getest werd kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie bij waterschade. Indien de klant aanspraak maakt op garantie bij waterschade wordt de waterdichtheid met verschroefde kroon en drukknoppen bij ontvangst getest in aanwezigheid van de klant, volgens de parameters van het testrapport. Indien de waterdichtheid bevestigd wordt, kan de klant geen garantie inroepen. De waterschade wordt dan geacht het gevolg te zijn van nalatigheid (ongeschikt gebruik, niet verschroefde kroon, ...)

In geval van een defect binnen de garantiebepalingen en -periode wordt een kosteloze reparatie of vervanging van defecte onderdelen ondernomen. Indien extra onderdelen nodig zijn worden deze gefactureerd. Alle andere gevolgen van defecten zijn expliciet uitgesloten van de garantie.

De originele staat van de horloge wordt gedocumenteerd bij ontvangst (gedetailleerde checklist, foto voorkant, foto achterkant, foto binnenwerk). De bewijslast voor schade aan het uurwerk toegebracht tijdens herstelling ligt bij de klant door middel van foto's.

De garantieperiode neemt zijn aanvang op de factuurdatum. Bij herstelling tijdens de garantieperiode wordt de garantieperiode opgeschort voor de duurtijd van de herstelling. De duurtijd van de garantie is maximaal zoals hierboven is aangegeven: na een herstelling binnen de garantieperiode start géén nieuwe looptijd.

Het uurwerk dient opgehaald te worden binnen 1 jaar na kennisgeving van het einde van de herstelling. Deze geschiedt via email of telefoonnummer, zoals opgegeven werden bij het maken van een afspraak via de online kalender. Indien niet afgehaald binnen het jaar wordt het uurwerk geacht geschonken te zijn geweest en kan het verkocht worden om gemaakte kosten te dekken.

Bijzondere voorwaarden

Van de algemene voorwaarden kan afgeweken worden, mits expliciete vermelding op de factuur.

Betalingsvoorwaarden

Betaling bij ophaling kan ter plekke via bankkaart of Payconiq.

Bij opsturen wordt gevraagd te betalen via overschrijving vòòr verzending.